vveariness


Yorgunluğun Tanımı ve Yorgunluk Şekilleri

Yorgunluğun Tanımı ve Yorgunluk Şekilleri

Yorgunluk Nedir? Yorgunluk, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde, “çalışma ya da değişik nedenlerle bireyin ruhsal ve bedensel etkinlikler açısından verimlilik düzeyinin azalması” şeklinde açıklanmaktadır. Ana Britannica..
Sağlık Terimleri26 Aralık 2018
error: Content is protected !!